Service

Feilretting kabel-TV

Om du opplever problemer med bildene på ditt RADIO/TV-apparat, viser erfaringene at de fleste uregelmessigheter skyldes feil ved din egen installasjon.

 

Noen feilbeskrivelser og evt. tips til hva du kan gjøre selv.

Jeg opplever at bilde deler seg opp/ kommer firkanter i bilde/ pikselerer.

Dette problemet skyldes som oftes dårlige antennekabler (Altså kabelen som kommer fra antennekontakten på veggen og går inn i dekoderen/TV’en).
- Prøv og bytt antennekabelen, spesielt hvis det er en svart antennekabel.
- Koble vekk splitter og evt. galvanisk skille hvis du har dette.
- Koble ut strømmen til dekoderen og la den være ute i noen minutter.

Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

 

En eller flere kanaler har blitt borte fra kanal-listen min.

- Ta et nytt kanalsøk.
- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter, prøv så med et nytt kanalsøk.
- Prøv og bytt antennekabelen, prøv så med et nytt kanalsøk.

Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

 

Bildet er svart eller blått på en eller flere av kanalene.

- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
- Se til at TV er stilt inn på riktig kilde f.eks. EXT,AV,0,HDMI1.2.3. eller lignende. Hvilken kanal som er riktig avhenger av hvilken type tv du har.
- Se til at SCART/HDMI-kabelen sitter ordentlig i TV/Dekoderen.
- Se til at antennekabelen går direkte fra antennekontakten til dekoderen.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

 

Bildet på dekoderen har fryst.

- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

 

Jeg får opp beskjeden "Sperret program", "Kodet kanal" eller lignende beskjed på en kanal jeg abonnerer på.

- Se etter at dekoder står på en kanal du abonnerer på. Hvis den ikke gjør det, vent til beskjeden går vekk fra skjermen og gå så til kanal 1 på dekoder.
- Koble ut strømmen på dekoder og la den være ute i noen minutter.
- Har du CAM-modul, kobler du ut strømmen på TV, for så og ta ut CAM-modulen, for så og sette denne inn i Tv-en igjen, også sette på strøm på TV igjen til slutt.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.