Nyhet til deg som benytter CAM-modul!

  21.07.17

 

Frem til nå har mange TV-apparater sortert kanalene i alfabetisk rekkefølge. Dette har medført at kanalene har ligget spredt og gjort det vanskelig å finne frem til den kanalen du vil se. Nå kan du få kanallisten i samme rekkefølge som på HD-dekoderen, med NRK 1 på kanal nummer 1, NRK 2 på kanal nummer 2 osv.

Måten du stiller inn dette på er forskjellig fra TV til TV. Det viktigste er at du fyller inn korrekte verdier som angitt under, samt at du stiller inn TV-en til å befinne seg i Sverige. Det kan være hensiktsmessig å sette opp TV-en på nytt dersom du ikke finner menyen for å velge land. Da skal du kunne endre land, språk osv. under installasjonsprosessen. Dette skal du finne i hovedmenyen til TV-en din.

Følg denne oppskriften: (For Samsung TV-er)

 • 1. Trykk på "MENU" knappen på fjernkontrollen til TV-en for å komme inn på hovedmeny og innstillinger.

 • 2. Finn frem til innstillinger for "Antenne" eller "Kringkasting" i hovedmenyen til TV-en (eller menyen der du kan velge innstillinger for TV-kanaler).
 • Navnet på menyen kan variere fra TV til TV.

 • 3. Trykk på "Land" og tast inn pin-koden til TV-en. (Standard kode fra fabrikk er typisk 1234 eller 0000)

 • 4. Velg "Sverige" som det landet du befinner deg i. NB! Du trenger ikke å endre språkinnstillinger.

 • 5. Gå tilbake til "Antenne" i hovedmenyen.

 • 6. Trykk på "Autoinnstilling" og velg "Autoinnstilling"

 • 7. Velg antennekilde som skal huskes. Trykk på "Digital" og "Kabel"

 • 8. Fyll inn følgende verdier i feltene:

 • Kabelmodus: Kabelnettverk

Søkemodus: Rask
Nettverk: Manuell
Nettverks-ID: 1
Frekvens: 306000KHz
Modulasjon: 256QAM
Symbolhastighet: 6875

 • 9. Velg "søk" når verdiene er fylt ut. Søket skal kun ta noen få sekunder. Trykk på "OK" når søket er ferdig. Trykk på "EXIT" eller "RETURN" knappen for å gå ut av menyene.

  Du er nå ferdig med innstillingene og skal ha fått kanalene i samme rekkefølge som på en HD- dekoder fra Modum Kabel-TV og RingNett!