Oppdatering til Android HD-dekoder

  10.12.19

 

En ny oppdatering til vår Android HD-dekoder ble tilgjengelig fra 10. desember. Oppdateringsprosessen går fra 10. desember til 13. desember. Alle dekodere som er "aktive" med påslått strøm, blir oppdatert i løpet av denne perioden.

Nyheter og forbedringer er:

- Implementering av NRK TV app
- Swap knapp (blå knapp) for veksling mellom de 2 siste kanalene som er brukt
- Forbedret oppdatering av Arkiv
- Undertekst for hørselhemmede på NRK kanaler
- Undertekst for hørselhemmede på Tv Norge, MAX, VOX og FEM
- Forbedret oversetting av språk til norsk
- Forbedret stabilitet
- Endinger i layout/ utseende

Dekoderen skal oppdatere seg automatisk når oppdateringen er tilgjengelig. I oppdateringsprosessen kan det hende at dekoderen må restartes eller settes "standby-modus" etter oppdateringen.

I den nye oppdateringen er norsk undertekst for norske programmer aktivert som standard. Dersom du ikke ønsker dette kan den slås av ved å trykke knappen "SUB.T"

Ta kontakt med oss dersom du skulle oppleve problemer i forbindelse med oppdateringen.