Følg status på fiberutbygging

 • Fegri (Ringerike kommune)
  • Salgsperiode: Ferdigstilt (ønsker du allikevel å bestille, ta kontakt med oss)
  • Prosjektering: Ferdigstilt
  • Gravearbeider: STOPP pga frost, arbeidet tas opp igjen våren 2017
  • Fiberarbeider: STOPP pga frost, arbeidet tas opp igjen våren 2017
  • Kundetilkoblinger: Pågående

  

 • Nerstad (Sigdal kommune)
  • Salgsperiode: Ferdigstilt (ønsker du allikevel å bestille, ta kontakt med oss)
  • Prosjektering: Ferdigstilt
  • Gravearbeider: Ferdigstilt
  • Fiberarbeider: Ferdigstilt
  • Kundetilkoblinger: Ferdigstilt

  

 • Noresund (Krødsherad kommune)
  • Salgsperiode: Ferdigstilt (ønsker du allikevel å bestille, ta kontakt med oss)
  • Prosjektering: Ferdigstilt
  • Gravearbeider: STOPP pga frost, arbeidet tas opp igjen våren 2017
  • Fiberarbeider: Ikke påbegynt
  • Kundetilkoblinger: Ikke påbegynt