Vi samarbeider med flere partnere for å levere våre tjenester til deg som kunde i de forskjellige regionene vi opererer i.

Våre hovedpartnere for leveranser i Midtfylket er Midtnett Buskerud og Krødsherad Everk.

 Midtnett Buskerud

Krdsherad everk

Vi har også et utstrakt samarbeid med Modum Kabel-TV og Norcom Norefjell AS.

MKTV LOGO

 

KrodernElektro

 

I Øvre Eiker samarbeider vi med Øvre Eiker Fibernett for leveranse av fibertjenester til bedrifter. 

OE fibernett