Organisasjonsnavn Modum Kabel-tv og Ringnett AS
Organisasjonsnummer 976 107 616
     
Telefon 32 17 06 50
Telefax 32 17 06 51
   
Virtuelt møterom (konferansetelefon) 31 90 06 02 - Første innringer oppretter møterom og setter PIN
   
   
   
   
Postadresse Åmot: Postboks 29
  3341 Åmot
   
E-Postadresser:  
post@mkrn.no  Generell henvendelse til kundeservice
reklamasjon@mkrn.no  Reklamasjon, klager og mangler
faktura@mkrn.no  Henvendelser vedr. faktura
oppsigelse@mkrn.no  Oppsigelse av ditt abonnement