Informasjon om endringer i våre åpningstider!

For å bedre utnytte lokal kompetanse og ressurser har Modum Kabel-TV og RingNett fusjonert (se www.mkrn.no for mer informasjon om dette). På bakgrunn av dette vil vi samkjøre åpningstidene for kundeservice og for vakt-tjeneste ved feil. Dette vil gi dere som kunder et bedre servicenivå slik at dere kan få utvidet tilgang til hjelp med tjenestene dersom dere skulle ha problemer.

 

Fra 1. mai vil våre nye åpningstider være:

Kundeservice:
(bestillinger, endringer, fakturaspørsmål og feil)

Telefon: 32 78 46 40 / 32 17 06 50
Hverdager: 08:00 - 19:00
Lørdag/søndag/helligdager: Stengt

 

Vakttelefon:
(ved feil på tjenestene utenfor ord. åpningstid)

Telefon: 97 77 17 78
Hverdager: 19:00 - 21:00
Lørdag/søndag/helligdager: 09:00 - 19:00