RingNett leverer bredbåndstjenester til over 100 bedrifter i Buskerud. Noen av disse har virksomhet over hele landet. Tjenestene leveres over optisk fibernett, ADSL, VDSL eller trådløst. RingNett leverer i tillegg til høyhastighets Internett også avanserte løsninger for håndtering av sikker e-post, redundante forbindelser, rutet nett, sikkerhetsløsninger mv.

Her er hva noen av våre bedriftskunder mener om RingNett som leverandør:

 

 
 
 
Statkraft Energi AS
"Statkraft bruker flere leverandører av samband mellom ulike steder i Norge. Vår avtale med RingNett gir oss en god nettverksforbindelse over en viktig strekning i Buskerud. Vi er godt fornøyd med den måten RingNett håndterer sambandet på. Vi får varsler i god tid om nødvendig vedlikehold og generelt god informasjon fra RingNett sitt driftspersonale. Vi kan si at RingNett gir en service som ligger over gjennomsnittet av de leverandørene vi bruker på samband."

- Halvor Haugland, System Manager for prosessnettverk i Statkraft Energi AS.

Statkraft Energi AS

 

 
HTS AS
"RingNett var et riktig valg for HTS da vi skulle ha bredbånd. Hovedgrunnen er at de tilbyr fibertilkobling oppe på Sundvollhovet ved Krøderen, der vi holder til. Vi er godt fornøyd med tjenesten og med kundesenterets vilje til alltid å hjelpe." 
- Leif Erik Nordby, IT- og logistikksjef, HTS AS
 HTS
  

  
Møbelringen AS
"Møbelringen ble stiftet i 1985 og har siden da vokst til 80 medlemseide butikker over hele landet. RingNett har i flere år levert en e-post-løsning som dekker alle butikkene. Vi i Møbelringen oppfatter RingNett som en seriøs leverandør som tar utfordringene ved håndtering av e-post for en så stor organisasjon på alvor, og som har gode systemer for kundeoppfølging."

Torbjørn Steinshamn, IT-sjef, Møbelringen AS

 Møbelringen AS
  

Skiflyvning Vikersund
"RingNett var vår leverandør av bredbånd under VM i Skiflyvning i Vikersund i 2012. RingNetts løsning sørget for at all kommunikasjon over Internett fungerte perfekt."
- Ørjan Sandland, fungerende IT-ansvarlig under VM i Skiflyvning i Vikersund i 2012 
    
"Det er en udelt glede å være referanse for RingNett – vår lokale bredbåndsleverandør."
- Halvor Hartz, Styreleder i Skiflyvning Vikersund
 Vikersund 2013
  

Modum Industri AS
"Da vi skulle velge leverandør av internett var det viktig at leverandøren hadde kunnskap om de muligheter som finnes lokalt. RingNett leverer i dag en stabil tjeneste som passer til vår bedrift og til en konkurransedyktig pris. Vi er meget fornøyd."
- Sverre Pedersen, Daglig leder i Modum Industri AS
modumindustrier
  

  
Modum Bad  
"RingNett var vårt naturlige valg av bredbåndsleverandør. De er lokale, virker meget kompetente, ser ut til å ha et godt samarbeid med Midt Nett Buskerud og gir oss en stabil og god internettforbindelse som vi er meget godt fornøyd med."   
- Bjørn Jahren, IT-sjef, Modum Bad  
modumbad
   

  
Westad Industri AS  
"Westad Industri er den lokale arm av den kjente Valco Group - en av verdens største produsent av ventiler. Vi legger vekt på kvalitet i alt vi gjør, også når vi velger våre leverandører.
Derfor er det betryggende at det finnes en lokal bredbåndsleverandør som RingNett. De leverer i henhold til våre strenge kvalitetskrav og er vårt naturlige valg i kjøp av bredbåndstjenester."
 
- Reidar G. Henricks, IT-Manager, Westad Industri AS  
westad
   

  
Simostranda IL  
"Simostranda Idrettslag er avhengig av god nettilgang både i forbindelse med arrangementer og i vårt servicebygg. RingNett er nettopp den lokale støttespilleren og den leverandøren av stabil og rask internettjeneste som vi trenger."  
- Thor-Erik Varsla, Leder, Simostranda IL  
 simostrandail 100px
   

  
Blaafarveværket  
"Det var naturlig for Blaafarveværket å velge RingNett som leverandør av bredbåndstjenester. De er store og lokale og har et godt tilbud til bedriftene i lokalsamfunnet.
Vi er svært fornøyd med stabiliteten og med en hastighet ingen andre i Modum kan tilby oss."
 
- Christian Haugen, Markeds- og informasjonsbedarbeider, Blaafarveværket
 
 blaafarveverket
   

  
Båsum Boring AS  
"Båsum Boring har mer enn 50 års erfaring innen annleggsarbeid for brønner, vannforsyning og energi. Vår virksomhet krever en internettforbindelse vi kan stole på 100 %.
Med RingNett som lokal bredbåndsleverandør for vår avdeling i Krøderen er vi sikret en god, stabil og rimelig internettforbindelse." 
 
- Dag Espen Båsum, Avdelingssjef, Båsum Boring AS  
 basumboring
  

  
Holtet Pukk og Betong AS
"Holtet Pukk og Betong AS har internett fra RingNett. Etter kontakt med andre leverandører, er det klart for oss at RingNett er en leverandør som ikke lover mer enn de kan levere.
For oss er RingNett absolutt eneste alternativ."

- Gunn Holm Solberg, Holtet Pukk og Betong AS

Holtet Pukk og Betong AS
  

  
Nor-Ka AS

"Nor-Ka er en ledende produsent av nisjeprodukter til transportbransjen. På vårt hovedkontor i Prestfoss har vi lenge hatt RingNett som leverandør av bredbånd.
Vi er meget fornøyd med tjenesten og med kundesenteret, som ringer oss når det er forhold i nettet som vi bør vite om."

- Narve Østenengen, IT-ansvarlig, Nor-Ka AS
Nor-Ka
  

  
Buskerud Næringshage

"Vi i Buskerud Næringshage er meget godt fornøyd med den tjenesten og den servicen vi får fra RingNett som lokal bredbåndsleverandør. Og skulle det være problemer i nettet, så får vi alltid beskjed på forhånd. 
Det gir oss en sikker og stabil tjeneste."

- Ruth-Kirsti Framstad, Daglig leder, Buskerud Næringshage

BNH
  

  
Snarum Bygg AS
"Snarum Bygg har hatt tilkobling til bredbånd fra RingNett i 5 år. Vi er alltid opptatt av å få best mulig tjeneste og er godt fornøyd med løsningen fra RingNett og den støtten vi får fra kundesenteret."

- Dag Andre Lund, Snarum Bygg AS

Snarum Bygg AS